Polska wobec obecnej sytuacji na Ukrainie

Wydarzenia na Ukrainie wzbudzają ogromne emocje wśród obywateli innych krajów, także wśród Polaków. Nie trudno dostrzec, że opinie Polaków dotyczące właściwej postawy wobec zaistniałej na Ukrainie sytuacji są różne.

ukraina-rosja

Obecnie Ukraina otrzymuje z naszej strony przede wszystkim pomoc humanitarną. W jej organizację włączyło się Ministerstwo Obrony Narodowej, jak również liczne organizacje, między innymi Polska Akcja Humanitarna, założona przez Janinę Ochojską. Nie można zaprzeczyć temu, że taka pomoc ma ogromne znaczenie w sytuacji, gdy tak wielu mieszkańców Ukrainy znalazło się w bardzo trudnym położeniu. Poza pomocą humanitarną Polska solidarnie z innymi państwami stara się kontrolować postępowanie Rosji. Kontrola ta polega przede wszystkim na sankcjach gospodarczych, które mają na celu zmusić naszego wschodniego sąsiada do zmiany postawy wobec Ukrainy. Nie wszyscy Polacy są zadowoleni z takiej sytuacji. Niektórzy głośno mówią o tym, że Polska powinna zrobić znacznie więcej, aby pomóc Ukraińcom. Z drugiej jednak strony nie brakuje ludzi, którzy są przekonani o tym, że wydarzenia na Ukrainie nie są naszą sprawą i w ogóle nie powinniśmy się w nie angażować, ponieważ w ten sposób narażamy własne państwo na problemy ze strony Rosji.

Jak widać, trudno byłoby ustalić taki plan postępowania wobec sytuacji na Ukrainie, który odpowiadałby wszystkim Polakom. Biorąc pod uwagę postawę innych państw można jednak stwierdzić, że w danej chwili wybrana przez nas droga wydaje się najbardziej racjonalna.