Relacja Polski z Białorusią

Białoruś jest jednym z krajów graniczących z Polską, dlatego relacje z tym państwem mają dla nas duże znaczenie. Po upadku ZSRR początkiem budowania relacji polsko-białoruskich było podpisane 1991 roku „Deklaracji o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współpracy” oraz  Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, który podpisano w roku następnym.

Zaniepokojenie Polski wywołało postępujące uzależnienie Białorusi od Rosji. Pogorszenie relacji polsko-białoruskich w 1994 roku związane było z pogłębiającym się kryzysem politycznym w Białorusi. W następnych latach pojawiły się dodatkowe przyczyny konfliktów z naszym wschodnim sąsiadem. W 2001 roku Polska, podobnie jak wiele innych państw, uznała przeprowadzone w Białorusi wyboru prezydenckie za sfałszowane. Późniejsze próby nawiązania dobrych relacji polsko-białoruskich nie przyniosły rezultatów, ze względu na niechęć ze strony Białorusi. Nie ulega wątpliwości, że trudna sytuacja polityczna na terenie tego państwa nie ułatwia współpracy.

9094021368_8791b37144_z

Aktualnie działania zmierzające do budowy i rozwoju dobrych relacji polsko-białoruskich podejmowane są zarówno przez organizacje państwowe, jak i pozarządowe. Polska posiada trzy placówki dyplomatyczne na terenie Białorusi, zlokalizowane w Mińsku, Brześciu i Grodnie. Białoruskie placówki dyplomatyczne w Polsce znajdują się w Warszawie, Gdańsku, Białymstoku i Białej Podlaskiej. Poprawa wzajemnych relacji jest bardzo ważna, biorąc pod uwagę fakt, że na terenie Białorusi mieszka obecnie około 48 700 Polaków.