Relacje polsko-ukraińskie w przeszłości

Sytuacja panująca obecnie na Ukrainie wzbudza w Polakach różne emocje. Wielu mieszkańców Polski wyraża swoją solidarność z walczącymi o niepodległość Ukraińcami, jednak nie brakuje również tych, którzy wygłaszają wrogie wobec Ukrainy hasła. Ich źródłem są przede wszystkim wydarzenia z przeszłości.

W XX wieku Polska i Ukraina toczyły walki o sporne terytoria. W starciach zbrojnych śmierć poniosło wiele osób. Jednak do najtragiczniejszych wydarzeń w historii stosunków polsko-ukraińskich doszło w trakcie II wojny światowej. W trakcie rzezi wołyńskiej śmierć poniosło 50 000–60 000 Polaków. Ludobójstwa dopuścili się nacjonaliści ukraińscy przy wsparciu części miejscowej ludności. Ukraińcy często przypominają Polakom o tym, że również dopuściliśmy się wielu zbrodni na ich rodakach. Jako przykład wskazać można zbrodnie Armii Krajowej w Szłomyi albo w Sahryniu. W tym miejscu zazwyczaj następuje dyskusja na temat liczby zamordowanych przez jedną i drugą stronę oraz motywów działań Polaków i Ukraińców. Rozmowy na ten temat często przebiegają burzliwej atmosferze.

polskai ukraina

Mogłoby się wydawać, że takie dyskusje nie mają żadnego sensu. Są one jednak potrzebne to tego, aby Polska i Ukraina mogły zamknąć pewien rozdział w swojej historii i skupić się na obecnych stosunkach. Zaistniała na Ukrainie sytuacja dowodzi bowiem tego, że pamięć o dawnych wydarzeniach jest nadal bardzo silna i w negatywny sposób wpływa na postawę wobec ludzi będących wyłącznie potomkami tych, którzy w przeszłości dopuścili się zbrodni.