Stosunki polsko-litewskie

Na mocy Unia Lubelskiej zawartej w 1569 roku Polska oraz Litwa weszły w ścisły związek, przekształcając się w Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Niestety, późniejsze wydarzenia spowodowały, że relacje pomiędzy tymi państwami uległy znacznemu pogorszeniu. Także obecnie trudno byłoby uznać je za idealne.

Powodów wzajemnej niechęci należy doszukiwać się przede wszystkim w wydarzeniach z ubiegłych wieków. Wielu Litwinów nie było zadowolonych z zasad Unii Lubelskiej, a uznawanie siebie za część narodu polskiego wywołało ostry sprzeciw, szczególnie wśród litewskiej inteligencji. Po zakończeniu I wojny światowej i odzyskaniu przez Polskę niepodległości nieudało się uniknąć konfliktów terytorialnych. Do wydarzenia, które miało szczególnie negatywny wpływ na stosunki polsko-litewskie doszło w 1920 roku. Podczas tak zwanego Buntu Żeligowskiego nastąpiło zajęcie Wilna i jego okolic oraz do proklamowanie na tym terenie Litwy Środkowej, którą następnie włączono do Polski. Te złe wydarzenia z przeszłości nie oznaczają jednak, że Polska oraz Litwa nie podejmują działań ukierunkowanych na poprawę wzajemnych stosunków. W 1994 roku popisano w Wilnie Traktat o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, który jest podstawą do dalszego rozwijania relacji pomiędzy tymi dwoma państwami.

Warto pamiętać o tym, że Litwa pozostaje ważnym partnerem gospodarczym Polski. 6% eksportowanych do Litwy towarów trafia właśnie do nas, natomiast wśród towarów sprowadzanych do Litwy polskie produkty stanowią aż 11%.