Relacje polsko-rosyjskie na przestrzeni dziejów

Rosja jest jednym z krajów sąsiadujących z Polską, dlatego relacje z nią mają dla nas dość duże znacznie. Nie można jednak zaprzeczyć temu, że stosunki polsko-rosyjskie trudno uznać za przyjazne. Źródłem nieufnej postawy Polaków wobec Rosji są między innymi wydarzenia historyczne.

Na przestrzeni dziejów Polska i Rosja wielokrotnie ze sobą rywalizowały. Z naszym wschodnim sąsiadem toczyliśmy wojny między innymi w XVII wieku. Od tego czasu relacje z Rosją stawały się coraz gorsze. Pod koniec następnego stulecia to właśnie Cesarstwo Rosyjskie było jednym z państw, które dokonało rozbiorów Polski. Przez kolejne 123 lata Polacy doświadczali ze strony władz rosyjskich wielu krzywd. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości Polska była zmuszona do odparcia kolejnego ataku ze strony Rosji, podczas inwazji bolszewickiej w 1920 roku. Nie był to ostatni atak ze strony wschodniego sąsiada. Niedługo po wybuchu II wojny światowej, 17 września 1939 ZSRR dokonało napaści zbrojnej na Polskę. Po zakończeniu wojny Polska znalazła się w orbicie wpływów ZSRR, co oznaczało dla Polaków kolejne pozbawienie wolności. Przez ponad 40 lat Polska była krajem komunistycznym, zależnym od Rosji. Pełną niepodległość odzyskaliśmy dopiero w 1989 roku.

relacje-z-rosjanami

Taka przeszłość nie ułatwia budowania dobrych relacji międzypaństwowych. Sytuację pogarszają dodatkowo aktualne wydarzenia, a przede wszystkim dążenia Rosji do zachowania kontroli nad państwami Europu Wschodniej, czego przykładem może być postawa wobec Ukrainy albo Białorusi.