Współpraca gospodarcza Polski z Rosją

Polska i Rosja to kraje graniczące ze sobą, dlatego współpraca gospodarcza pomiędzy nami a naszym wschodnim sąsiadem ma duże znaczenie.

Polska jest jednym z największych partnerów handlowych Rosji pośród państw Unii Europejskiej. Każdego roku bardzo dużo importujemy z Rosji, a także wiele do niej eksportujemy. W przypadku importu szczególne znaczenie mają dla nas surowce naturalne, takie jak gaz i ropa naftowa. My natomiast sprzedajemy na wschód żywność i artykuły rolnicze. Aktualne dane wskazują na to, że więcej importujemy niż eksportujemy. Warto zwrócić uwagę na to, że Polska eksportuje do Rosji również leki oraz odżywki i suplementy diety. Wśród tych ostatnich można wymienić wykorzystywane przez sportowców boostery treningowe i preparaty aminokwasowe. Chociaż osiągane w ten sposób zyski nie są tak duże jak wydatki ponoszone przy imporcie surowców naturalnych, to mają one pewien wpływ na ogólny bilans handlu z Rosją.

wspołpraca gospodarcza

Omawiając temat współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Rosją nie można pominąć kwestii wpływu sytuacji politycznych na tę właśnie współpracę. Relacje pomiędzy nami a naszym wschodnim sąsiadem nie są wolne od konfliktów, które niestety przekładają się na efekty współpracy gospodarczej. Jako przykład można wskazać embargo na polskie produkty, między innymi jabłka, które zostało w ubiegłym roku nałożone przez Rosję. Co jakiś czas pojawiają się również groźby wstrzymania dostaw gazu, jednak jak na razie raczej nic nie wskazuje na to, że powinniśmy obawiać się ich spełnienia.